Sistema personalitzat de dosificació de medicaments

Amb l’objectiu de que els nostres clients millorin el pla terapèutic que el metge ha establert, i així es minimitzin els errors d’administració i dosificació, els nostres farmacèutics ofereixen uns dispositius multicompartimentats amb la medicació del client.

Els clients que es poden beneficiar d’aquest servei són:

-       Persones que han de prendre molts fàrmacs.

-       Persones  amb tractaments farmacoterapèutics crònics i amb baix grau de compliment.

-       Persones amb dificultats per complir el tractament.

-       Persones amb deficiències físiques per manipular adequadament els seus medicaments.

-       Persones que prenen fàrmacs a dosis alternes, decreixents, irregulars o pautes complexes.