Equip humà

Les Farmàcies Pujol estan integrades per un equip jove de professionals amb experiència i formació especialitzada provinents de diverses disciplines que es preocupen per la salut de la comunitat.

La nostra prioritat és el compromís amb el ciutadà d’oferir una atenció de qualitat, personalitzada i humana.

L’eix principal de la nostra tasca va destinada a:

–  La promoció de la salut: mitjançant consells saludables que permetin incrementar el control sobre la salut.
–  La prevenció de problemes de salut: proporcionant la informació i els recursos necessaris per
augmentar la qualitat de vida.
–  La curació de la malaltia: ens posem al seu servei per resoldre qualsevol dubte, contribuint així a millorar el seu benestar.