Missio i visió

MISSIÓ

La missió de Farmàcies Pujol és oferir atenció farmacèutica professional, de qualitat i personalitzada a cadascun del ciutadans i ciutadanes de la comunitat per tal de millorar el seu benestar.

VISIÓ

Farmàcies Pujol volem ser un espai de salut de referència en coneixement i innovació per tal de garantir la satisfacció dels nostres clients.