Valors

PERSONES: El nostre objectiu principal és tenir cura de les persones. Farmàcies Pujol pretén oferir una atenció de qualitat, personalitzada, propera, amb un clima de confiança, seguretat i intimitat.

FORMACIÓ: El pilar base sobre el qual es sustenta la nostra tasca és la formació continuada i especialitzada dels professionals de Farmàcies Pujol.

EQUIP: La bona entesa entre l’ equip de treballadors/es ens permet gaudir de la nostra tasca diària .

INNOVACIÓ: Incorporem i implementem nous serveis i processos millorats d’acord amb les noves tecnologies que ens permeten augmentar la satisfacció de les necessitats dels usuaris.

POLÍTIQUES DE GÈNERE: S’incorporen a les polítiques de la empresa la perspectiva de gènere, eliminant així la desigualtat entre sexes.

RESPECTE AL MEDI AMBIENT: Posem a la seva disposició el punt SIGRE per al reciclatge d’envasos i residus de medicaments per a la cura del medi ambient.

SOLIDARITAT: Col·laboració amb diversos projectes de cooperació solidaris.