Atenció farmacèutica

Els farmacèutics de Farmàcies Pujol, com a professionals que formem part del Sistema Sanitari, tenim la responsabilitat de garantir l’ús segur, efectiu i eficient dels fàrmacs que utilitzen els nostres clients.

IMG_0429Els nostres objectius es basen en:

  1. Aconseguir la màxima efectivitat dels tractaments farmacològics.
  2. Disminuir els riscos associats a l’ús dels medicaments i, per tant, millorar la seguretat de la farmacoteràpia.
  3. Contribuir a la racionalització de l’ús dels medicaments com a principal eina terapèutica de la nostra societat.
  4. Millorar la qualitat de vida dels pacients.

 

Aquest servei s’ofereix quan el farmacèutic percep que es poden millorar els resultats de la farmacoteràpia d’un client, o quan un client ho sol·licita.