Recollida de medicaments

Recicla en el punt SIGRE

Els envasos buits i les restes de medicaments que ja no siguin necessaris o que ja hagin caducat han de dipositar-se en el punt SIGRE de la farmàcia

D’aquesta manera es garanteix que aquests residus rebran el tractament mediambiental adequat, evitant que puguin perjudicar el nostre entorn, Per tenir cura de la nostra salut i la del medi ambient és imprescindible utilitzar els medicaments de forma responsable i eliminar-los a través del Punt SIGRE quan ja no siguin necessaris.